TALOYHTIÖILLE

Akvatekin ennaltaehkäisevät huollot

Taloyhtiöiden viemäristö kannattaa huollattaa ja kuvauttaa, vaikka esimerkiksi saneerausta ei olisikaan vielä tiedossa.
Ennaltaehkäisevällä huollolla varmistetaan viemärin toimivuus ja löydetään mahdolliset piilevät vauriot putkistossa.

Riskittömämpi viemärin avaus paremmalla lopputuloksella

Viemärin avaus voidaan tehdä imumenetelmällä, painehuuhtelemalla tai harjakoneella. Ensin tukoksen syy on saatava selville, jotta toimenpiteet osataan mitoittaa ongelman hoitamiseksi. Akvatekin huoltoyksikössä on aina mukana viemärikamera, jolla ongelma paikannetaan ennen avauksen toteuttamista.

Pääsääntöisesti viemärin avaus kannattaa tehdä puhdistamalla ongelmakohta harjakoneella. Toimenpiteeseen liittyy lukuisia etuja suhteessa painehuuhtelemalla tai imumenetelmällä tehtävään avaukseen:

 • Harjakoneella tukoskohta pystytään
  puhdistamaan kokonaisvaltaisesti, jolloin
  seinämiin ei jää kertymää, mikä voisi aiheuttaa
  uuden tukoksen
 • Työn tekemiseen riittää yksi mies, sillä
  harjakone voidaan kantaa ongelmakohdan
  lähelle. Letkuja tai johtoja ei tarvitse kuljettaa
  rappukäytävässä tai pihamaalla.
 • Toimenpiteen hinta kuvauksineen ei ole korkeampi
  kuin tavanomaisesti tehty avaustyö
 • Mekaaninen puhdistus ei sisällä riskiä viemäristön
  rikkoutumiselle tai tulvimiselle 
Viemärikuvaus

Raportointi

Viemärin avauksen jälkeen tarkistamme työmme jäljen. Ongelmakohta kuvataan viemärikameralla, ja lopputuloksesta toimitamme sanallisen raportin isännöitsijälle. Jos tukoskohdasta löytyy jokin rakenteellinen vika, toimitamme raportin videomuodossa. Jos tukos on asunnon sisäisessä viemärissä, jätämme asukkaalle huolto-ohjeen viemärin toimivuuden ylläpitämiseksi.

Viemärikuvaukset

Kun taloyhtiössä halutaan selvittää viemärin kunto, asennustyön
jälki tai paikantaa ongelma, voidaan viemärit kuvata viemärikamerajärjestelmällä. Vanhemman kohteen kuvaus vaatii yleensä viemärin puhdistamisen, jotta rakenne saadaan esiin likakertymän alta.
Uudiskohteissa viemärit kannattaa kuvata ennen vesikalusteiden asennusta.

 

Viemärikuvauksen raportointi

Kuvausmateriaalin ja kuntoraportin toimitamme joko sähköisesti tai
muistitikulla.
Toteutamme kuntoraportin halutussa laajuudessa. Raportti voi
sisältää esimerkiksi:

 • Viemärilinjojen paikannus
 • Runkolinjojen ja haarojen kuntoarvio
 • Rakenne- tai asennusvirheiden paikannukset
 • Korjausehdotukset mahdollisille vaurioille
Viemärihuollot taloyhtiöille

Pyydä maksuton viemärikuvaus