VIEMÄRIKUVAUS

Miksi viemäri kannattaa kuvata?

Vuosien aikana kärsinyt viemäri voi hoitamattomana aiheuttaa pahimmassa tapauksessa mittavan vesivahingon. Viemärikuvauksen tarkoituksena on ennaltaehkäistä viemäreistä johtuvia vesivahinkoja, mutta sen yhteydessä selviää yleensä muitakin talonomistajaa hyödyttäviä asioista.

Viemärin seinämiin kertyy vuosien käytön seurauksena siellä kulkevasta materiaalista saostumia ja kovettumia. Jos viemäriin muodostuu pato, viemärissä kulkeva materiaali ei pääse virtaamaan kuten sen pitäisi, mikä johtaa veden seisomiseen, joka rasittaa putkistoa. Ajan saatossa kertymät ja padot muuttuvat tukoksiksi, jotka estävät viemärin normaalin toiminnan ja ovat riski kosteusvahingoille.

Viemäreissä voi myös olla rakenteellisia ongelmia esimerkiksi liitoksissa tai tiivisteissä. Huonosti asennetut putkiliitokset voivat olla irronneet toisistaan, jolloin vesi vuotaa ulos viemäriputkesta. Liitosten lisäksi myös tiivisteet voivat irrota oikeilta paikoiltaan. Viemärin rakenne heikentyy vuosien mittaan, ja esimerkiksi muovisen viemäriputken tiivisteet voivat olla täysin kovettuneita ja haurastuneita jo 20 vuodessa.

Jos viemärit oireilevat toistuvasti esimerkiksi pulputtamalla, vetävät huonosti, tai niistä nousee epämiellyttävää viemärin hajua, kannattaa viemärit kuvauttaa. Viemärikuvauksella nähdään putkiston sisälle, jolloin ongelmat voidaan paikantaa luotettavasti ja niitä osataan hoitaa oikeilla keinoilla.

Tukkeutunut viemäriputki
Kaksi reikää viemäriputkessa, toisesta tulee kivi läpi
Asiantuntija kuvaamassa pohjaviemäriä viemärikameralla

Milloin viemärikuvaus on ajankohtainen?

Perinteisesti viemäriongelmiin reagoidaan vasta huomattavien häiriötekijöiden ilmaantuessa. Huonosti vetävään keittiön altaaseen kaadetaan putkenavausainetta, tai kun akuutti ongelma sattuu ja vedet ovat jo kodin lattialla, tilataan loka-auto jäteliikkeestä.

Putkenavausaine syövyttää aukon viemärissä olevaan kertymään ja imuauto poistaa tukoksen ilman- ja vedenpaineella. Yhtenäistä näille keinoille on se, että ne on suunniteltu oireiden poistamiseen, mutta ne eivät selvitä ongelman todellista syytä.

Viemäreiden todellinen kunto ja ongelmien alkulähde voidaan selvittää ainoastaan tutkimalla, miltä viemäreiden sisällä näyttää. Viemärikameran avulla se onnistuu nopeasti ja vaivattomasti.

Lähtökohtaisesti viemärit kannattaa kuvata säännöllisesti noin viiden vuoden välein, jotta akuutteja tilanteita ei pääse syntymään. Toimimalla ennakoivasti piileviin ongelmiin osataan reagoida ajoissa jo ennen vahingon sattumista.

Viemärikuvauksessa asiantuntijamme tarkastaa putkiston kunnon ja tunnistaa viemäriverkoston mahdolliset ongelmakohdat. Kuvauksen löydösten perusteella voidaan arvioida tulevien huolto- ja kunnostustarpeiden ajankohta, ja tarjoamme tilanteeseen sopivaa ratkaisua.

Kuvauttamalla kotisi viemärit ennaltaehkäiset piilevien ongelmien pahenemisen ja voit välttyä ikäviltä yllätyksiltä.

Miten viemärikuvaus tapahtuu?

Palvelusta riippuen kuvaus sisältää yhden tai tarvittaessa useamman viemäriputken kuvauksen Akvatekin viemärikuvaukseen tarkoitetulla kameralla. Kamerapää viedään putken sisään eri viemäripisteiden kautta, jolloin putkiston sisään nähdään jopa kymmenien metrien matkalta. Viemärikamerassa on live-näyttö, jonka kautta asiakas voi yhdessä asiantuntijamme kanssa seurata miltä viemärin sisällä näyttää.

Viemärin sisäpuolinen kuvaus vaatii kuvaajalta erityistä huolellisuutta. Kuvaaminen täytyy suorittaa kameraa rauhassa käyttäen. Mikäli kameraa liikutetaan putkessa liian nopeasti, voivat esimerkiksi putkeen poratut reiät jäädä havaitsematta. Kuvaajan täytyy olla myös tietoinen mihin putkeen viemärikameraa voidaan työntää. Esimerkiksi keittiön pintaan asennettuja viemäriputkia ei kannata kuvata irtoamisvaaran vuoksi.

Viemärikuvaaja näyttää asiakkaalle, miten kuvaus tapahtuu.

Akvatek on kuvannut jo yli 20 000 kiinteistön viemärit. Tyytyväisyys palveluihimme on huippuluokkaa.

Viemärikuvaus kylpyhuoneessa

Maksuton viemärikuvaus (yli vuoden vanhat kodit)

Viemärit suositellaan kuvautettavan 2-5 vuoden välein, ja me Akvatekilla teemme sen täysin maksutta kodeille, joiden valmistumisesta on kulunut aikaa yli vuosi. Viemärit kannattaa kuvauttaa, jos viemäreissä on ollut ongelmia, viemäriputkien kuntoa ei ole tutkittu videokuvauksella tai suunnitteilla on viemäriremontti.

Kuvaamalla viemärit saadaan mahdolliset ongelmakohdat selville, jonka ansiosta pystytään hoitamaan itse ongelmaa, eikä ainoastaan sen aiheuttamaa oiretta. Mikäli viemärit ovat hyvässä kunnossa eikä sieltä löydy toimenpiteitä vaativia seikkoja, saatte varmistuksen viemäreiden hyvästä kunnosta. Jos viemäreistä löytyy puhdistuksen tarvetta, rakenteellisia ongelmia tai vaurioita, saatte meiltä tilanteeseen sopivan ratkaisuehdotuksen ja hintatarjouksen.

Pelkän viemärikuvauksen perusteella ei voida tehdä arviota koko viemärin rakenteellisesta kunnosta tai käyttöiästä, vaan se vaatii aina kokonaisvaltaisen huoltotyön ja videodokumentoinnin.

Uudiskohteen viemärien tarkastuskuvaus

Uuden kiinteistön rakentamisvaiheessa viemäri-, sadevesi- ja salaojaputket tulee kuvata asennustyön laadun varmistamiseksi. Viemäriputket tulee kuvata kaksivaiheisesti, ensiksi ennen sisäpuolista betonivalua ja toistamiseen vielä ennen rakennuksen käyttöönottoa. Näin varmistetaan, että viemäriputkien asennus on tehty vaatimusten mukaisesti, eikä putkiston sisään ole jäänyt mitään sinne kuulumatonta.

Ensimmäisessä kuvauksessa varmistetaan putkiston yhtenäinen tiivis rakenne ja riittävät putken kaadot. Kun kuvaus suoritetaan ennen valutöitä on mahdolliset virheet helppo korjata. Samassa yhteydessä kannattaa kuvata myös sadevesi- ja salaojaputket. Näin toimiessa säästyy sekä aikaa että rahaa, kun mahdolliset virheet voidaan heti korjata.

Viemärien tarkastuskuvaus uudiskohteen kylpyhuoneessa

Toinen kuvaus suoritetaan ennen viemäreiden käyttöönottoa. Kuvauksessa jokainen viemärihaara ja runkolinja kuvataan erikseen ja videokuva viemäreistä tallennetaan. Tarkastamme lisäksi hajulukkojen asennuksen. Toisen vaiheen kuvauksella varmistetaan ettei putkessa ole reikiä, vieraita esineitä, eivätkä putkiliitokset ole auenneet. Jos putkien sisältä löytyy esimerkiksi rakennusjätettä, suoritetaan niille painehuuhtelu.

Viemärien tarkastuskuvauksessa koko viemäriverkosto tarkistetaan kuvaamalla. Kuvauksesta jää asiakkaalle kirjallinen raportti, joka vahvistaa, että viemäriverkosto on asennettu vaatimusten mukaisesti ja se on valmiina käyttöönotettavaksi.

Uusia viemäriputkia kasattuna

Laki velvoittaa varmistamaan jätevesiviemäreiden tiiveyden

“Jätevesilaitteiston on oltava tiivis. Materiaalien ja liitosten on oltava yhteensopivia. Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä merkintä rakennustyön tarkastusasiakirjaan jätevesilaitteiston tiiviyden toteamisesta.”
– Ympäristöministeriön asetus 6. luku 32. artikla

Ulkopuoliset ja pohjalaatan alle jäävät viemärit on syytä tarkastaa sisäpuolisella kuvauksella. Tiiveyden tarkastamisesta tehdään merkintä tarkastusasiakirjaan. Työvaiheen vastuuhenkilö, joka tekee merkinnät tarkastusasiakirjaan nimetään LVI-aloittamiskokouksessa. Jos olet esimerkiksi omakotitalorakentaja kannattaa asia varmistaa urakoitsijaltasi.

Mitä jos kiinteistö on jo valmistunut, mutta viemäreitä ei tarkastettu rakentamisen yhteydessä?

Vaikka viemäreitä ei olisi tarkastettu rakennusvaiheessa virheiden varalta, olisi järkevää tarkastuttaa ne noin vuoden sisällä kiinteistön valmistumisesta. Jos viemäriverkostosta ilmenee puutteita asennustavoissa, tai niistä löytyy rakenteellisia virheitä, on rakennusurakoitsija vastuussa virheiden korjauksesta.

Kun tarkastuskuvauksen suorittaa ulkopuolinen ja puolueeton toimija, varmistutaan siitä, että kaikki ongelmakohdat kirjataan varmasti ylös. Kun viemäriverkoston mahdolliset puutteet ja virheet havaitaan ajoissa kiinteistön omistajat välttyvät kalliilta korjauksilta. Kaikki pienetkin ongelmakohdat kannattaa kirjata ylös, sillä vuosien aikana ne voivat pahentua ja lopulta vaatia mittavia korjaustöitä.

Viemärikuvaaja keittiössä

Palvelu sisältää kirjallisen raportin havainnoista sekä kuvamateriaalia mahdollisista ongelmakohdista.

Yhteydenottopyyntö

  • Saat selville viemäreiden todellisen kunnon
  • Mahdolliset huollon tarpeet selviävät
  • Tarjoamme tarpeisiinne sopivan ratkaisun
  • Toimimalla ajoissa voit välttää vesivahingon
  • Varmistus uuden kodin jätevesiverkon tiiveydestä