TALOYHTIÖT

Taloyhtiöt

Suomen asunto-osakejärjestelmä on ainutlaatuinen koko maailmassa. Jopa 2,7 miljoonaa suomalaista asuu erilaisissa taloyhtiöissä. Taloyhtiön omistuksessa ovat rakennukset ja niiden tekniikka, ja sen vastuisiin kuuluu niiden hyvä ylläpito. Koska kyse on useiden ihmisten kodeista, eikä ainoastaan omasta, on hallituksella suuri vastuu hoitaa asiansa kunnolla.

Laissa säädetty taloyhtiön kunnossapitovastuu pitää sisällään laajan listan hoidettavista asioista. Jotta asumisviihtyvyys sekä kiinteistöjen arvo säilyisivät, vaatii se erilaisten huoltojen ja remonttien säännöllisyyttä sekä tarkkaa suunnittelua.

Akvatek on kotimainen ennaltaehkäiseviin viemärihuoltoihin erikoistunut yritys. Olemme kumppaninne taloyhtiönne viemäriasioissa. Kartoitamme puolestanne kiinteistön viemäriverkoston nykyisen kunnon, huolto- ja korjaustarpeet, sekä tarjoamme niihin sopivaa ratkaisua.

Toimivat viemärit eivät ole itsestäänselvyys

Perinteisesti viemäriongelmiin reagoidaan vasta silloin, kun isompi vahinko on jo tapahtunut. Vaikka viemärit toimisivat, voivat ne mahdollisesti pitää sisällään piileviä vaurioita esimerkiksi tiivisteissä, liitoksissa tai putkien seinämissä.

Viemäriongelmat oireilevat eri tavoin: viemärit vetävät huonosti, niistä nousee epämiellyttävää hajua, niistä kuuluu erilaisia ääniä kuten pulputtamista tai korinaa, tai ne tukkeutuvat toistuvasti. Kun varoitusmerkkeihin ei kiinnitetä huomiota, pääsevät ongelmat pahenemaan, ja lopulta seurauksena voi olla viemäriputken täydellinen tukkeutuminen ja vesivahinko.

Kun viemäriongelmia esiintyy toistuvasti, pitäisi syy niiden taustalla aina selvittää. Viemärien todellinen kunto ja huollon tarpeet voidaan selvittää ainoastaan katsomalla, miltä niiden sisällä näyttää. Se onnistuu parhaiten Akvatekin viemärien riskikartoituksella.

Reikä muovisessa viemäriputkessa
Putkiliitoksen irronnut tiiviste
Viemärikamera soveltuu kaikkien viemäriputkien sisäiseen tutkimukseen

Viemäreiden kunto selviää riskikartoituksella

Viemärien riskikartoituksessa viemärit tutkitaan sisäisesti viemärikameralla. Kamera sujutetaan viemäriin eri viemäripisteiden kautta ja sillä nähdään miltä putken sisällä näyttää jopa kymmenien metrien matkalta. Palvelu sisältää kolmen huoneiston tarkastuskuvauksen. Riskikartoituksessa saadaan viemärien mahdolliset ongelmakohdat selville, jonka ansiosta pystytään hoitamaan itse ongelmaa, eikä pelkästään sen aiheuttamaa oiretta.

Asiantuntijamme osaa tunnistaa viemärien mahdolliset huoltotarpeet ja ongelmakohdat, ja pystyy havaintojen perusteella arvioimaan tarpeelliset jatkotoimenpiteet ja kustannusarvion toimille. Jos viemäreissä ei näy toimia vaativia seikkoja, saatte varmistuksen niiden hyvästä kunnosta. Palveluun sisältyy kirjallinen raportti sekä kuvia viemäreiden sisältä.

Viemärikuvauksen lisäksi riskikartoitus sisältää vesikalusteiden, kuten hajulukkojen kuntoarvion. Tarkastuksen tulosten perusteella voidaan ennakoida ja välttää viemäreiden aiheuttamat ongelmat tai vahingot. Riskikartoituksen perusteella ei voida tehdä arviota koko viemärin rakenteellisesta kunnosta tai käyttöiästä, vaan se vaatii aina kokonaisvaltaisen huoltotyön ja dokumentoinnin.

Viemärien riskikartoituksen sisältö

 • Havainnot tukoksista ja kertymästä putkistossa
 • Vesikalusteiden kuntoarvio
 • Havainnot järjestelmän puutteista ja ongelmista
 • Huolto- ja saneeraustöiden tarpeellisuuden ja ajankohdan arviointi
 • Selkokielinen raportti valokuvineen
Dokumentointi sisältää kuvamateriaalia viemäreistä

Viemärihuolto ylläpitää viemäreiden toimivuutta

Ennaltaehkäisevään viemärihuoltoon on Suomessa herätty vasta viime vuosina teknologian kehityksen ja kiinteistöjen ikääntymisen seurauksena. Useissa suomalaisissa kiinteistöissä viemäriputkiston tekninen käyttöikä lähenee loppuaan, tai se on jo ylittynyt. Kiinteistön haltijan paras työkalu viemärin toiminnan ylläpitämiseen ja ongelmien ennaltaehkäisemiseen on säännöllinen viemärihuolto.

Viemärit suositellaan kuvautettavan noin 2-5 vuoden välein, sekä huollettavan 10-15 vuoden välein. On kuitenkin yleistä, että esimerkiksi 80-luvulla rakennetun kiinteistön viemäreitä ei ole tutkittu tai huollettu koskaan.

Toimimalla ajoissa ja huoltamalla viemärit säännöllisesti voidaan ennaltaehkäistä laajempia ongelmia ja vesivahinkoja.

Viemärihuolto pidentää kaikkien putkien käyttöikää
Viemärihuolto soveltuu kaikenlaisten kiinteistöjen viemäreiden huoltoon

Akvatekin viemärihuolto tapahtuu vaivattomasti ja tehokkaasti

Käyttämämme viemärihuoltokalusto on suunniteltu siten, että se soveltuu kaikenlaisten kiinteistöjen viemärihuoltoihin. Huollot hoidetaan yhtäjaksoisesti, asunto kerrallaan ja ylimääräisiä häiriöitä välttäen. Asukas voi asua kodissaan täysin normaalisti huoltotöiden ajan.

Harjakoneella suoritettu viemäreiden puhdistus takaa sen, ettei putkiston seinämiin jää kertymää, mikä haurastuttaa putkistoa tai voisi aiheuttaa tukoksen tulevaisuudessa. Mekaanin harjapuhdistus on myös turvallisin ratkaisu, sillä se ei sisällä riskiä viemäristön rikkoutumiselle tai tulvimiselle.

Puhdistuksen jälkeen viemärit kuvataan. Viemäriputkiston todellinen kunto voidaan selvittää ainoastaan täysin puhdistetusta viemäristä. Kuvauksessa asiantuntijamme näkee mahdolliset ongelmakohdat sekä arvioi mahdolliset jatkotoimenpiteet niiden perusteella.

Tarjoamallamme palvelulla viemäriputket saadaan täysin puhtaaksi putkistoa rasittamatta ja sen hyödyt kantavat vuosiksi eteenpäin. Todisteeksi huollosta jää kirjallinen raportti ja videokuvaa viemärien sisältä. Lisäksi asukkaat saavat oppaan viemärien hyvään ylläpitoon.

Huoletonta asumista vuosiksi eteenpäin

Viemärihuollon jälkeen taloyhtiölle jää luotettava kuva kiinteistönsä viemärien kunnosta. Asumismukavuus paranee kun viemärit vetävät nopeasti ja hajuhaitat poistuvat. Myös viemäristä kuuluva pulputtava ääni poistuu. Viemärihuollolla varmistetaan viemäreiden toimivuus pitkälle tulevaisuuteen ja vältytään odottamattomien yllätysten syntymiseltä. Huollettu viemärijärjestelmä ja kattava dokumentointi myös nostavat kiinteistön arvoa.

Lue lisää Akvatekin viemärihuollon sisällöstä ja tilaa palvelu taloyhtiöösi!

Huollettu viemärijärjestelmä lisää asumismukavuutta
Viemärikuvaus vaatii tarkkuutta

Uudiskohteen viemärien vuositarkastus

Viemäreiden kunto on tarkistettava 12-15 kuukautta sen jälkeen, kun rakennusvalvonta on hyväksynyt kiinteistön käyttöönotettavaksi. Ostajalla ja taloyhtiöllä on siis vuosi aikaa havaita mahdolliset virheet ja puutteet viemäriverkostossa ja raportoida niistä rakennusurakoitsijalle vuositarkastuksen yhteydessä. Mikäli virheet huomataan vasta tämän määräajan jälkeen, raukeaa urakoitsijan korjausvastuu.

Kun viemärin vuositarkastuksen suorittaa ulkopuolinen ja puolueeton toimija, varmistutaan siitä, että kaikki ongelmakohdat saadaan varmasti kirjattua vuositarkastuksen pöytäkirjaan. Kun viemäriverkoston mahdolliset puutteet ja virheet reklamoidaan ajoissa, kiinteistön omistajat välttyvät kalliilta korjauksilta.

Viemärit tarkastetaan sisäisesti viemärikameran avulla. Viemäriin voi jo vuoden aikana kertyä saostumaa etenkin raskaassa käytössä oleviin keittiöiden viemärilinjoihin. Tällaisessa tilanteessa viemäriputki on tarkastuksen yhteydessä puhdistettava, jotta kaikki mahdolliset ongelmakohdat ovat nähtävissä.

Palveluun kuuluva dokumentointi sisältää kirjallisen raportin sekä videokuvaa viemäreiden sisältä.

Lue lisää tarjoamistamme kuvauspalveluista ja tilaa viemäreiden vuositarkastus taloyhtiöönne!

Palveluidemme hyödyt taloyhtiölle

 • Viemäreiden todellinen kunto selviää
 • Asumismukavuus paranee
 • Asiantuntevasti tehty säännöllinen viemärihuolto jatkaa viemäriputkien käyttöikää
 • Selkeät ja kattavat dokumentit suoritetuista töistä, toimenpidesuositukset tulevaisuudelle sekä niiden kustannusarviot
 • Videokuvaa ja kirjallinen raportti
 • Kuvaamme viemärit aina töiden yhteydessä, jolloin ongelmakohdat selviävät oikeasti
 • Pitkäaikainen ja luotettava kumppani, asiakastyytyväisyys palveluihimme on huippuluokkaa
Huoltoautossa kulkee mukana kaikki tarvittavat työvälineet huoltotöihin

PALVELUT TALOYHTIÖILLE

Lue kuvaukset tarjoamistamme palveluista alla olevista linkeistä. Palvelumme sopivat kaikenlaisille kiinteistöille.

Riskikartoitus
Viemärihuolto
Vuositarkastus

Viemäripalveluiden tilaaminen

Täyttäkää alla olevaan lomakkeeseen kohteen esitiedot, niin olemme teihin yhteydessä.

Tilauksen voi myös tehdä soittamalla suoraan asiakaspalveluumme numerossa 020 730 4430 (Arkisin 9 – 16).