KUVAUSPALVELUT AMMATTILAISILLE JA TALOYHTIÖILLE

Monipuoliset kuvauspalvelut

Tarjoamamme viemärikuvauspalvelut on suunniteltu sopiviksi erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Kaikki kuvauspalvelut sisältävät dokumentaation, johon kuuluu kirjallinen raportti sekä kuvamateriaalia. Palvelut soveltuvat kaikenlaisiin kiinteistöihin.

Akvatekin kuvauslaitteistolla saadaan luotettavaa tietoa viemäreiden kunnosta

Viemärien riskikartoitus

Vuosien aikana kärsinyt viemäri voi hoitamattomana aiheuttaa mittavan vesivahingon. Viemäriin kerääntyy vuosien käytön seurauksena siellä kulkevasta materiaalista kovettumia. Jos viemäriin on muodostunut pato, johtaa se veden seisomiseen, joka rasittaa putkistoa. Lopulta seurauksena voi olla putkiston täydellinen tukkeutuminen. Ongelmia voi olla myös esimerkiksi putkien liitoksissa tai tiivisteissä, jotka haurastuvat iän myötä.

Jos viemärit oireilevat toistuvasti esimerkiksi pulputtamalla, ne vetävät huonosti, tai niistä on hajuhaittaa, kannattaa niiden kunto selvittää. Viemäreiden kunto suositellaan tarkastettavan kuvauttamalla 2-5 vuoden välein.

Viemärien riskikartoitus sisältää viemärikuvauksen eri viemäripisteiden kautta kolmessa huoneistossa. Asiantuntijamme näkee kuvauksessa mahdolliset ongelmakohdat ja pystyy niiden perusteella arvioimaan mahdollisten huolto- ja korjaustoimien tarpeellisuuden ja tarjoamaan niihin sopivaa ratkaisua. Riskikartoituksessa voidaan myös arvioida tulevan viemäriremontin tarpeellisuus ja ajankohta. Käyttämämme viemärikamera sisältää live-näytön, joten voitte halutessanne seurata asiantuntijamme kanssa, mitä viemärissä näkyy. Viemärikuvauksen lisäksi riskikartoitus sisältää vesikalusteiden, kuten hajulukkojen kuntoarvion.

Riskikartoituksen avulla piilevät ongelmat voidaan tunnistaa luotettavasti, jolloin tarvittavat toimenpiteet pystytään kohdistamaan itse ongelmaan, eikä ainoastaan sen aiheuttamaan oireeseen. Jos viemäreistä ei löydy mitään joka vaatisi jatkotoimia, saatte varmistuksen kiinteistön viemäreiden hyvästä kunnosta. Palvelu ei sido teitä jatkotoimiin.

Reikä muovisessa viemäriputkessa
Putkiliitoksen irronnut tiiviste

Riskikartoituksen perusteella ei voida tehdä arviota koko viemärin rakenteellisesta kunnosta tai käyttöiästä, vaan se vaatii aina kokonaisvaltaisen huoltotyön ja dokumentoinnin.

Viemärien riskikartoituksen sisältö

  • Havainnot tukoksista ja kertymästä putkistossa
  • Vesikalusteiden kuntoarvio
  • Havainnot järjestelmän puutteista ja ongelmista
  • Huolto- ja saneeraustöiden tarpeellisuuden ja ajankohdan arviointi
  • Selkokielinen raportti valokuvineen
Dokumentointi sisältää kuvamateriaalia viemäreistä
Viemärit on tarkastettava asennuksen yhteydessä

Uuden viemärin käyttöönottokuvaus

Kun uutta viemäriverkostoa ollaan asentamassa, tulisi se kuvauttaa kaksivaiheisesti. Näin saadaan varmistettua, että viemäriputkien asennus on tehty vaatimusten mukaisella tavalla, eikä putkiston sisään ole jäänyt mitään sinne kuulumatonta.

Ensiksi kuvaus tehdään ennen valuutöiden suorittamista, jotta mahdolliset asennusvirheet ja muut ongelmat havaitaan ajoissa, eikä pintoja jouduta purkamaan esimerkiksi huonon putkiliitoksen tai porausreiän korjaamiseksi. Näin toimiessa säästyy sekä aikaa että rahaa, kun mahdolliset virheet voidaan heti korjata.

Seuraava kuvaus suoritetaan vielä ennen viemärien käyttöönottoa. Jos putkien sisältä löytyy tässä vaiheessa esimerkiksi rakennusjätettä, huuhdellaan putki parhaan toimintavalmiuden varmistamiseksi.

Viemärin käyttöönottokuvauksesta jää asiakkaalle kirjallinen raportti, joka vahvistaa, että viemäriverkosto on asennettu vaatimusten mukaisesti ja se on valmiina käyttöön.

Uudiskohteen viemärien vuositarkastus

Viemäreiden kunto on tarkistettava 12-15 kuukautta sen jälkeen, kun rakennusvalvonta on hyväksynyt kiinteistön käyttöönotettavaksi. Ostajalla ja taloyhtiöllä on siis vuosi aikaa havaita mahdolliset virheet ja puutteet viemäriverkostossa ja raportoida niistä rakennusurakoitsijalle vuositarkastuksen yhteydessä. Mikäli virheet huomataan vasta tämän määräajan jälkeen, raukeaa urakoitsijan korjausvastuu.

Tarkastuksiin kannattaa panostaa, jotta kaikki rakennusurakoitsijan vastuulle kuuluvat virheet ja puutteet saadaan varmasti kirjattua vuositarkastuksen pöytäkirjaan. Kun viemäreiden vuositarkastuksen suorittaa ulkopuolinen, puolueeton toimija, varmistutaan siitä, että kaikki mahdolliset ongelmakohdat ja niiden korjaustarpeet selvitetään perusteellisesti.

Kaikki pieniltäkin vaikuttavat ongelmakohdat kannattaa kirjata ylös, sillä vuosien aikana ne voivat pahentua ja lopulta vaatia mittavia korjaustöitä. Jos puutteita ja virheitä ei reklamoida ajoissa, voi niiden korjauksista tulla kallista kiinteistön omistajille.

Viemärikameralla voidaan tutkia koko putkisto sisältä

Viemäriin voi jo vuoden käytön aikana kertyä saostumia siellä kulkevasta materiaalista. Etenkin keittiöiden viemärilinjat ovat niiden raskaan käytön ja siellä kulkevan rasvan vuoksi alttiita kertymille. Näissä tapauksissa viemärilinja on puhdistettava, jotta kaikki mahdolliset ongelmakohdat ja virheet ovat havaittavissa ja luotettava vuositarkastus on mahdollinen.

Viemärikuvaus vaatii tarkkuutta

Viemäreiden kuvaukset on tehtävä huolella

Sisäpuolinen viemärikuvaus vaatii kuvaajalta erityistä huolellisuutta. Kuvaaminen pitää suorittaa kameraa rauhassa käyttäen. Mikäli kameraa vedetään putkessa liian nopeasti voivat esimerkiksi putkeen poratut reiät jäädä havaitsematta.

Viemärikameran laadulla on suuri merkitys, kuinka tarkasti putkessa olevat vauriot näkyvät. Esimerkiksi putken läpi menevää sähköjohtoa voi olla hankala tunnistaa huonolaatuisella kameralla.

Akvatek on kuvannut jo yli 20 000 kiinteistön viemärit. Tyytyväisyys palveluihimme on huippuluokkaa.

Kuvauspalveluiden tilaaminen

Pystymme tarvittaessa reagoimaan myös nopeaan kuvaustarpeeseen. Halutessanne voimme myös tehdä sopimuksen useamman kohteen kuvaamisesta etukäteen sovitulla hinnalla.

Täyttäkää alla olevaan lomakkeeseen kohteen esitiedot, niin olemme teihin yhteydessä.

Tilauksen voi myös tehdä soittamalla suoraan asiakaspalveluumme numerossa 020 730 4430.