Viime vuonna Suomessa myytiin 17 800 vanhaa omakotitaloa. Talokaupat ovat yleensä suurimpia kuluttajien tekemiä investointeja. Ostopäätöstä tehdessä joudutaan puntaroimaan ja harkitsemaan monia talon arvoon liittyviä seikkoja. Viime vuosina kohteiden tarjonta on ollut pienempää kuin kysyntä, jolloin ostoaikeissa oleva kuluttaja on joutunut tekemään päätöksen ostamisesta nopeasti.

Yleensä asunnon myyjä maksaa kuntokartoituksen, jolloin ostajalla on relevanttia tietoa jo valmiiksi päätöksenteon tueksi. Mahdollisimman laaja kuntoarvio omakotitalon tulevista remonteista ja järjestelmien käyttöiästä on selkeä myyntivaltti. Monesti myyjä päätyy kuitenkin teettämään vain suppean perusmuotoisen kuntotarkastuksen, jossa ei tutkita tarkemmin piilossa olevia rakenteita. Näin toimitaan, vaikka kuntotarkastuksen teettäminen ei poista myyjän vastuuta talon piilevistä vioista.

Viemäritutkimus ei sisälly kuntotarkastukseen

Asunnon kuntotarkastukseen sisältyy vain harvoin viemäreiden kuntotutkimus, koska sitä ei voida tehdä pintapuolisella tarkastuksella ja vaatii erikoiskalustoa. Viemäritutkimus tehdään usein vasta siinä vaiheessa, kun epäillään vuotoa tai kun putket ovat vanhat ja alkuperäiset. Viemärin iän perusteella ei kuitenkaan voida sanoa tarvetta kuvaamiselle, koska verkoston eri osat kuluvat eri tahtiin ja asennusten laadussa on varsinkin aiemmin ollut suuria eroja. Viemäriverkoston kuntotutkimus olisi syytä tehdä jokaisen talokaupan yhteydessä, koska sen aiheuttamat ongelmat näkyvät viiveellä ja voivat muuttua akuutiksi hetkessä.

Viemärin dokumentointi Akvatekilla

Likaista viemäriputkesta on hankala tarkastaa, joten ennen perusteellista kuvausta ja raportointia viemäri tulee puhdistaa harjaamalla ja painehuuhtelemalla, jotta materiaalin ja liitosten kunto voidaan todeta koko viemäriverkoston osalta. Raportin lisäksi puhdistaminen tuo konkreettista hyötyä uudelle omistajalle, koska sillä ennaltaehkäistään viemärin toiminnalliset häiriöt, mm. hajuhaitat, pulputus ja tukkeutuvat altaat. Kaikki tämä voidaan tehdä rakenteita rikkomatta vain purkamalla viemäristöön liittyvät vesilukot ja lattiakaivoinsertit.

Molempia osapuolia hyödyttävää tietoa

Kuvauksessa selviävät sekä akuutit, että lähitulevaisuudessa edessä olevat putkiston korjaukset tai saneeraukset. Kuvauksen ja huollon yhteydessä jäävä raportti myös hyödyttää talokaupassa, sillä sen jälkeen sekä ostajalla, että myyjällä on luotettava tieto myös viemäreiden kunnosta ja käyttöiästä. Näin myyjä ei voi joutua myöhemmin vastuuseen mahdollisista ongelmista ja ostaja on voinut varautua esimerkiksi tulevaisuudessa edessä olevaan viemärisaneeraukseen.